Comparteix-ho:

  Caputxeta Roig

  Caputxeta Roig en un món de llops
  Amb pressa per atrapar els somnis
  Es limita a passejar.

  Caputxeta Roig busca un carreró
  O un camí que potser porti
  A veure-hi molt més enllà.

  Caputxeta Roig sempre veu el món
  Com si fullegés un conte
  Que el fa fàcil d’explicar.

  Caputxeta Roig fa servir cançons
  Com a petits sortilegis
  Contra llops i altres espants.

  I fa broma del seu conte 
  I del que li va passant
  I com tothom, es pregunta
  Si eren correctes els camins que ha anat triant.

  Caputxeta Roig en un món de llops
  Amb pressa per atrapar els somnis
  Es limita a passejar.

  Caputxeta Roig busca un carreró
  O un camí que potser porti
  A veure-hi molt més enllà.

  Caputxeta Roig vol creure que el llop
  No té ullals, sinó dentetes,
  Que fan somriures radiants.

  Caputxeta Roig té por quan és fosc
  Però dibuixa sols i estrelles
  Per tot el seu decorat.

  I fa broma del seu conte 
  I del que li va passant
  I com tothom, es pregunta
  Si eren correctes els camins que ha anat triant.

  I fa broma del seu conte 
  I del que li va passant
  I com tothom, es pregunta
  Si eren correctes els camins que ha anat triant.

  Caputxeta Roig porta al seu cabàs
  Les coses més bones i dolces
  Que us pugueu imaginar.

  Caputxeta Roig no us ho dirà pas
  Però també l’espanten les coses
  Tot i continuar endavant.

  Caputxeta Roig és petita i gran
  Es posa dins del personatge
  Que convingui a cada instant.

  Caputxeta Roig no és tan especial
  Però li agrada tornar històries
  El que passa al seu voltant.

  I fa broma del seu conte 
  I del que li va passant
  I com tothom, es pregunta
  Si eren correctes els camins que ha anat triant.

  I fa broma del seu conte 
  I del que li va passant
  I com tothom, es pregunta
  Si eren correctes els camins que ha anat triant.

   

  TRADUCCIONS – TRADUCTIONS – TRADUCCIONES - TRANSLATIONS

   

  - - - - - - FRANÇAIS - - - - - -

   

  CAPUTXETA ROIG

  Petit chaperon Roig dans un monde de loups
  Pressée pour rattraper les rêves
  Se limite à se promener.

  Petit chaperon Roig cherche une ruelle
  Ou un chemin qui puisse peut-être l’amener
  À y voir beaucoup plus loin.

  Petit chaperon Roig voit toujours le monde
  Comme si elle passait les pages d’un conte
  Qui le rend facile à expliquer.

  Petit chaperon Roig utilise des chansons
  Comme des petits sortilèges
  Contre les loups et d’autres peurs.

  Et elle blague de son histoire
  Et de tout ce qu’il lui arrive
  Et, comme tout le monde, se demande
  Si c’étaient les corrects les chemins qu’elle a choisit.

  Petit chaperon Roig dans un monde de loups
  Pressée pour rattraper les rêves
  Se limite à se promener.

  Petit chaperon Roig cherche une ruelle
  Ou un chemin qui puisse peut-être l’amener
  À y voir beaucoup plus loin.

  Petit chaperon Roig veut croire que le loup
  N’a pas de quenottes mais des petites dents
  Qui font des sourires radiants.

  Petit chaperon Roig a peur quand il fait noir
  Mais elle dessine des soleils et des étoiles
  Sur tout son décor.

  Et elle blague de son histoire
  Et de tout ce qu’il lui arrive
  Et, comme tout le monde, se demande
  Si c’étaient les corrects les chemins qu’elle a choisit.

  Petit chaperon Roig porte dans son panier
  Les choses les plus bonnes et douces
  Que vous pouvez imaginer.

  Petit chaperon Roig ne vous le dira pas
  Mais elle a aussi peur des choses
  Même si elle va toujours en avant.

  Petit chaperon Roig est petite et grande
  Elle se met dans le personnage
  Qu’il faut à chaque instant.

  Petit chaperon Roig n’est pas si spéciale
  Mais elle aime convertir en histoires
  Tout ce qu’il se passe autour d’elle.

  Et elle blague de son histoire
  Et de tout ce qu’il lui arrive
  Et, comme tout le monde, se demande
  Si c’étaient les corrects les chemins qu’elle a choisit.

   

  - - - - - - ESPAÑOL - - - - - -

   

  CAPUTXETA ROIG

  Caperucita Roig en un mundo de lobos
  Con prisa por atrapar los sueños
  Se limita a pasear.

  Caperucita Roig busca un callejón
  O un camino que quizá lleve
  A ver mucho más allá.

  Caperucita Roig siempre ve el mundo
  Como si hojease un cuento
  Que lo hace fácil de explicar.

  Caperucita Roig utiliza canciones
  Como pequeños sortilegios
  Contra lobos y otros espantos.

  Y hace broma de su cuento
  Y del que le va pasando
  Y como todos, se pregunta
  Si eran correctos los caminos que ha escogido.

  Caperucita Roig en un mundo de lobos
  Con prisa para atrapar los sueños
  Se limita a pasear.

  Caperucita Roig busca un callejón
  O un camino que quizá lleve
  A ver mucho más allá.

  Caperucita Roig quiere creer que el lobo
  No tiene colmillos, sino dientes pequeñitos,
  Que hacen sonrisas radiantes.

  Caperucita Roig tiene miedo cuando se oscurece
  Pero dibuja soles y estrellas
  Por todo su decorado.

  Y hace broma de su cuento
  Y del que le va pasando
  Y como todos, se pregunta
  Si eran correctos los caminos que ha escogido.

  Caperucita Roig lleva en su cesta
  Las coses más buenas y dulces
  Que os podáis imaginar.

  Caperucita Roig no os lo dirá
  Pero también le dan miedo las cosas
  Aún y continuar para adelante.

  Caperucita Roig es pequeña y grande
  Se mete dentro del personaje
  Que convenga en cada instante.

  Caperucita Roig no es tan especial
  Pero le gusta volver historias
  Lo que pasa a su alrededor.

  Y hace broma de su cuento
  Y del que le va pasando
  Y como todos, se pregunta
  Si eran correctos los caminos que ha escogido.

   

  - - - - - - ENGLISH - - - - - -

   

  CAPUTXETA ROIG

  Little Roig riding hood in a world of wolves
  in a hurry to catch her dreams
  she just strolls.

  Little Roig riding hood looking for an alley
  or a path that might lead
  to a sight far beyond.

  Little Roig riding hood reads the world
  as if she turned the pages of a tale
  that makes easier to understand.

  Little Roig riding hood uses songs
  as little spells
  against wolves and other frights.

  And she makes fun of her own tale
  and of whatever she comes across.
  And, as everybody else, she wonders
  if the paths she chose were the right ones.

  Little Roig riding hood in a world of wolves
  in a hurry to catch her dreams
  she just strolls.

  Little Roig riding hood looking for an alley
  or a path that might lead
  to a sight far beyond.

  Little Roig riding hood wants to believe that the wolf
  have no tusks, just tiny teeth
  and a shiny smile.

  Little Roig riding hood is afraid of the dark
  but she draws suns and stars
  to fill all her scenery.

  And she makes fun of her own tale
  and of whatever she goes through.
  And, as anybody else, she wonders
  if the paths she chose were the right ones.

  Little Roig riding hood carries in her basket
  the most yummy and sweet things
  you can imagine.

  Little Roig riding hood won’t let you know
  but she’s also scared
  even when she tries to carry on.

  Little Roig riding hood is small and big
  she goes under the skin of the right character
  for any situation.

  Little Roig riding hood is not so special
  but she likes to turn into stories
  what happens around her.

  And she makes fun of her own tale
  and of whatever she goes through.
  And, as anybody else, she wonders
  if the paths she chose were the right ones.

  Disc: 
  Bigoti vermell