Avís legal

  Aquesta web està administrada per Anna Roig. La utilització de la web (en la forma definida a continuació) suposa l’acceptació d’aquests termes i condicions d’ús.

  Termes i condicions d’ús:

  A l’accedir a la nostra web s’accepta que Anna Roig no es responsabilitza de cap dany, directe o indirecte, derivat de l’accés i/o ús de la mateixa.

  Tot el material inclòs a la web és propietat exclusiva d’Anna Roig i no pot ser utilitzat sense previ consentiment del mateix. Dita informació i continguts estan protegits per drets de propietat intel·lectual, marques comercials i per les lleis. Sense autorització expressa i per anticipat del seu propietari es prohibeix la reproducció, modificació, venda i distribució total o parcial dels continguts d’aquesta web.

  Totes les marques comercials i marques de servei de la web que no siguin propietat nostra són propietat dels seus titulars respectius. Queda totalment prohibida la utilització dels nostres noms comercials i els de tercer continguts a la web en connexió amb un producte o servei que no sigui nostre, o d’alguna manera pugui induir a confusió. Res del contingut a la web s’interpretarà com una concessió de llicència o dret per a utilitzar noms comercials, marques comercials o marques de servei sense la prèvia autorització escrita del titular.

  Degut a que no controlem el contingut de les webs enllaçades, l’usuari accepta que no ens responsabilitzem del contingut de tercers, ni de la precisió, integritat, qualitat, legalitat, utilitat o seguretat del contingut de tercers o dels drets de propietat intel·lectual que en puguin derivar.

   

   Copyright 2022 Anna Roig – Tots els drets reservats