Comparteix-ho:

  Robert et Viviane

  C’est l’histoire d’un monsieur qui s’appelle Robert,
  Il aime passer les vacances au bord de la mer,
  S’habiller en short, sortir le parasol,
  Boire assis sur une glacière en regardant le football.
  Robert n’est pas jeune, il a ses habitudes :
  Apéro avant de dîner,  les vacances c’est au sud,
  Pas de femme au foyer, juste au lit pour frimer,
  Le travail c’est la santé, rien faire c’est…

  C’est l’histoire d’une madame qui s’appelle Viviane
  Elle, ce qu’elle aime, c’est la campagne,
  Elle a horreur des vaches et des moustiques
  Mais une maison à la campagne ça montre qu’on a du fric.
  Viviane n’est pas jeune non plus, elle a ses certitudes :
  Les gens ils sont bêtes quand ils n’ont pas fait d’études,
  Le couteau à droite, la fourchette à gauche,
  Sans Chanel et Dior elle serait sans doute moche…

  Même avec nos routines et nos certitudes
  Une vie seul ça pèse lourd, même si on a l’habitude,
  Ils décident d’aller voir une agence matrimoniale,
  Méfiants, mais échappant à leur destin fatale…

  « Mon prénom c’est Robert, j’ai  soixante quatre ans,
  Mon métier : routier. J’habite Le Mans.
  Je voudrais rencontrer une femme gentille, pas trop vieille,
  Qui s’habille correctement et sache prendre soin d’elle. »

  « Mon prénom c’est Viviane, mon age… devinez.
  J’habite près de Paris et je n’ai pas vraiment de métier,
  J’aimerais faire connaissance d’un homme bien,
  Sympathique, bien élevé, pour unir nos destins. »

  Ils se sont choisis, même si ça parait bizarre,
  Le premier rendez-vous c’était dans un bar,
  « Bonjour, c’est vous Viviane ? Ah, oui, c’est vous Robert ? »
  Elle se commande du champagne, lui il se commande une bière.

  « Mais qu’est ce que je fous là avec cette pouffiasse ? »
  « Il est presque trop simple, comment veux-tu que je m’y fasse ? »
  « Elle n’a jamais bougé un poil de sa vie ! »
  « Les routiers c’est vulgaire et en plus ça salit ! »

  Ils n’avaient rien à se dire,
  Ils avaient envie de fuir,
  Elle, elle regardait le plafond,
  Lui, la serveuse teinte en blond,
  Ça ne pouvait pas être pire,
  Ils commençaient à se maudire,
  Ils avaient une grande déception,
  Comment imaginer une relation ?

  « Elle ressemble à une poupée en cire!»,
  « Lui il me donne envie de vomir !»,
  « Allons, trouvons la façon
  D’établir une conversation… »,
  « Bon, je me force à sourire,
  Mais je ne voudrais pas le séduire… »
  « Il est hors de question
  Que je lui paye la consommation !»

  « Alors, vous aimez bien conduire ?
  Ou vous le faites pour vous nourrir ?»
  « Et vous, la cicatrice au front,
  C’est de la dernière opération ? »
  « Mais vous êtes un vampire !
  Comment j’ai pu vous choisir ? »
  « Allons, madame, allons!
  Écrivez une lettre de réclamation ! »

  « Ah oui, je vais l’écrire,
  L’agence matrimoniale faut la détruire ! »
  «  Là, je n’ai pas d’objection,
  Ces gens de l’agence c’est des couillons ! »
  « Il faut qu’elle soit bientôt écrite
  Et l’envoyer très vite ! »
  « Si on la signe tous les deux,
  Ce sera la fin pour eux… »

  Ils se donnent rendez-vous pour la rédiger,
  Le premier jour font deux lignes, il faut continuer…
  La troisième journée ils vont la poster
  Mais ils oublient le timbre, c’est quand même con d’oublier…
  Alors, évidemment il faut recommencer…

  Ils se donnent rendez-vous pour la rédiger,
  Le premier jour font une ligne, il faut continuer…
  La quatrième journée ils vont la poster
  Mais ils oublient de mettre l’adresse, quelle mauvaise idée…
  Alors, évidemment, il faut recommencer…

  Ils se donnent rendez-vous pour la rédiger,
  Le premier jour font… rien ! Il faut continuer…
  La cinquième journée ils vont la poster
  Mais devant la poste, Viviane hésitait…
  Alors, Robert dis « Veux-tu m’épouser ? ».

  Le voyage de noces : République Dominicaine.
  Lui assis sur une glacière, elle en fauteuil de reine.
  Caviar et Pastís, pétanque et bingo.
  Voilà, c’est quand même beau l’amour,
  Même si il n’arrive pas très tôt…

   

  TRADUCCIONS – TRADUCTIONS – TRADUCCIONES - TRANSLATIONS

   

  - - - - - - CATALÀ - - - - - -

   

  ROBERT ET VIVIANE

  És la història d’un senyor que es diu Robert,
  li agrada passar les vacances al costat del mar,
  vestir-se amb “short”, treure el para-sol,
  beure assegut en una nevera tot mirant el futbol.

  El Robert no és jove, té les seves costums:
  el vermut abans de sopar, les vacances al sud,
  cap dona a casa, només al llit per presumir,
   “El treball és la salut i  no fer res és…”

  És la història d’una senyora que es diu Viviane.
  Ella, el que prefereix, és el camp.
  Li fan fàstic les vaques i els mosquits,
  però una casa al camp demostra que tens diners.

  La Viviane no és jove tampoc, té les seves certeses:
  la gent és tonta si no han fet estudis,
  el ganivet a la dreta, la forquilla a l’esquerra,
  sense Chanel i Dior segurament seria lletja.

  Fins i tot amb certes costums o certeses,
  una vida sol és dura, encara que hi estiguis acostumat.
  Decideixen anar a una agència matrimonial,
  Desconfiant, però escapant al seu destí fatal.

  El meu nom és Robert, tinc 64 anys.
  El meu ofici és camioner, visc a Le Mans.
  Busco una dona bonica, bona , no molt vella,
  que es vesteixi correctament i es sàpiga cuidar.

  El meu nom és Viviane, la meva edat… endevineu-la!
  Visc a prop de París i no tinc ben bé ofici.
  M’agradaria conèixer un “Home bé”,
  simpàtic, ben educat, per unir els nostres destins.

  Es van triar, encara que sembli estrany.
  La primera cita va ser en un bar.
  Hola, és vostè la Viviane ? Ah sí, i vostè el Robert ?
  Ella es demana xampany i ell una cervesa.

  Però què faig aquí amb aquesta “repipi”?
  És gairebé massa simple, com vols que m’hi acostumi?
  Segur que no ha mogut un pèl en la seva vida!
  Els camioners són vulgars i a més embruten !

  No tenien res a dir-se,
  tenien ganes d’escapar.
  Ella mirava el sostre
  i ell la cambrera tenyida de ros.
  No podia ser pitjor,
  es començaven a odiar.
  Tenien una gran decepció,
  com podien imaginar una relació ?

  Sembla una nina de cera !
  Ell em dóna ganes de vomitar !
  Vinga, trobem la manera
  d’establir una conversa!
  Bé, em forçaré a somriure
  però no el voldria seduir.
  Està fora de qüestió
  que li hagi de pagar la consumició.

  Així, que li agrada conduir ?
  O ho fa només per  poder-se alimentar ?
   I la seva cicatriu dalt del front
  és de l’última operació ?
  Vostè és un vampir !
  Com l’he pogut triar ?
  Vinga dona, vinga,
  escrigui una carta de reclamació!

  I tant que l’escriuré,
  aquesta agència matrimonial s’ha de destruir!
  Aquí no hi tinc objecció,
  aquests de l’agència són uns cabrons!
  Hauria d’estar escrita aviat
  per enviar-la de seguida!
  Si la signem tots dos,
  serà la fi per ells!

  Queden un dia per redactar-la.
  El primer dia fan dues línies, s’ha de continuar.
  El tercer dia van a enviar-la
  però s’obliden de posar l’adreça, quina mala idea!
  Aleshores, evidentment s’ha de tornar a començar… 

  Queden un dia per redactar-la.
  El primer dia fan dues línies, s’ha de continuar.
  El tercer dia van a enviar-la
  però s’obliden de posar el segell, quina tonteria oblidar-se’n!
  Aleshores, naturalment, s’ha de tornar a començar…

  Queden un dia per redactar-la.
  El primer dia fan dues línies, s’ha de continuar.
  El tercer dia van a enviar-la,
  però davant de correus, la Viviane dubtava...
  Llavors en Robert diu « Et vols casar amb mi ? »

  El viatge de noces : República Dominicana.
  Ell assegut en una nevera, ella en una butaca de reina.
  Caviar i “Pastís”, petanca i bingo... 
  Finalment és bonic l’amor
  encara que no arribi massa aviat

   

  - - - - - - ESPAÑOL - - - - - -

   

  ROBERT ET VIVIANE

  Es la historia de un señor que se llama Robert,
  Le gusta pasar las vacaciones al lado del mar,
  Vestirse con “short”, sacar el parasol,
  Beber sentado en una nevera mirando el fútbol.

  Robert no es joven, tiene sus costumbres:
  El vermut antes de cenar, las vacaciones en el sur,
  Ninguna mujer en casa, sólo en la cama para presumir,
   “El trabajo es la salud y no hacer nada…”

  Es la historia de una señora que se llama Viviane.
  Ella, lo que prefiere, es el campo.
  Le dan asco las vacas y los mosquitos,
  Pero una casa en el campo demuestra que tienes dinero.

  La Viviane no joven tampoco, tiene sus certezas:
  La gente es tonta si no tiene estudios,
  El cuchillo a la derecha, el tenedor a la izquierda,
  Sin Chanel y Dior seguramente sería fea.

  Incluso con ciertas costumbres o certezas,
  Una vida solo es dura, aunque estés acostumbrado.
  Deciden ir a una agencia matrimonial,
  Desconfiando, pero escapando a su fatal destino.

  Mi nombre es Robert, tengo 64 años.
  Mi oficio es camionero, vivo en Le Mans.
  Busco una mujer bonita, buena, no muy vieja,
  Que se vista correctamente y se sepa cuidar.

  Mi nombre es Viviane, mi edat… ¡adivinadla!
  Vivo cerca de París y no tengo oficio exactamente.
  Me gustaría conocer un “Hombre bien”
  Simpático, bien educado, para unir nuestros destinos.

  Se escogieron aunque parezca estraño.
  La primera cita fue en un bar.
  Hola, ¿Es usted Viviane? Ah sí, ¿Y usted Robert?
  Ella se pide champán y él una cerveza.

  ¿Pero qué hago aquí con esta “repipi”?
  Es casi demasiado simple, ¿Cómo quieres que me acostumbre?
  ¡Seguro que no ha movido un pelo en su vida!
  ¡Los camioneros son vulgares y además ensucian!

  No tenían nada que decir,
  Tenían ganas de escaparse.
  Ella miraba el techo
  Y él la camarera teñida de rubio.
  No podía ser peor,
  Se empezaban a odiar.
  Tenían una gran decepción,
  ¿Cómo podían imaginar una relación?

  ¡Parece una muñeca de cera!
  ¡Él me da ganas de vomitar!
  Venga, ¡Encontremos la manera
  De establecer una charla!
  Bien, me forzaré a sonreír
  Pero no lo querría seducir.
  Está fuera de lugar
  Que le tenga que pagar la consumición.

  Así, que ¿Le gusta conducir?
  ¿O lo hace sólo para poderse alimentar?
  ¿Y su cicatriz en la frente
  Es de la última operación?
  ¡Usted es un vampiro!
  ¿Cómo la he podido escoger?
  ¡Venga, mujer, venga,
  Escriba una carta de reclamación!

  Por supuesto que la escribiré,
  ¡Esta agencia matrimonial se debe destruir!
  Aquí no tengo objeción alguna
  ¡Éstos de la agencia son unos cabrones!
  ¡Tendría que estar escrita pronto
  Para enviarla enseguida!
  ¡Si la firmamos los dos,
  Será su fin!

  Quedan un día para redactarla.
  El primer día hacen dos líneas, se debe continuar.
  El tercer día van a enviarla.
  Pero se olvidan de poner la dirección, ¡Qué mala pata!
  Entonces, evidentemente se debe volver a empezar…

  Quedan un día para redactarla.
  El primer día hacen dos líneas, se debe continuar.
  El tercer día van a enviarla.
  Pero se olvidan de poner sello, ¡Qué tontería olvidarse!
  Entonces, naturalmente, se debe volver a empezar…

  Quedan un día para redactarla.
  El primer día hacen dos líneas, se debe continuar.
  El tercer día van a enviarla.
  Pero delante de correos, la Viviane dudaba…
  Entonces Robert dice: ¿Te quieres casar conmigo?

  El viaje de novios: República Dominicana.
  Él sentado en una nevera, ella en una butaca de reina.
  Caviar y pastel, petanca y bingo…
  Finalmente es bonito el amor
  Aunque no llegue muy pronto.

   

  - - - - - - ENGLISH - - - - - -

   

  ROBERT ET VIVIANE

  This is the story of a man called Robert,
  he loves spending holidays by the sea,
  wear shorts, pop up his umbrella,
  and have a drink seated on a cooler while watching soccer.

  Robert is not young anymore, his routines are settled:
  aperitif before dinner, holidays in the south,
  no women at home, only in bed so he can bragg,
  a job means health, doing nothing is…

  This is the story of a woman called Viviane,
  what she loves is the countryside,
  she finds cows and mosquitos disgusting,
  but a house in the country shows that one is wealthy.

  Viviane isn’t young either, she has her convictions:
  people are stupid when they have no education,
  knife on the right, fork on the left,
  she’d certainly be ugly without Chanel and Dior.

  Even after all our routines and convictions,
  a lonely life is hard even when you’re used to it.
  They decide to attend a dating agency,
  wary, but escaping their fatal destiny.

   «My name’s Robert, I’m 64.
  My job: truck driver. I live in Le Mans.
  I’d like to meet a good woman, not too old,
  who dresses well and knows how to take care of herself.»

  «My name is Viviane, my age… you guess it!
  I live close to Paris and I don’t really have a job,
  I’d love to meet a good man,
  Friendly, well-behaved, so we can tie our destinies.»

  They chose each other, though it may seem strange.
  Their first meeting was in a bar.
  «Hi, are you Viviane?» «Well, yes, are you Robert?»
  She orders a champagne, he asks for a beer.

  «What am I doing here with such a la-di-da?»
  «He’s almost too simple, how can I get used to this?»
  «She hasn’t moved a finger in her whole life!»
  «Truck drivers are vulgar, and dirty!»

  They had nothing to say to each other,
  they wanted to run away.
  She stared at the ceiling,
  he looked at the fake-blond waitress.
  It could not be worse,
  they started to hate each other.
  They were completely disappointed,
  how could they fancy a relationship?

  «She looks like a wax doll!»
  «He makes me want to puke!»
  «Come on, let’s find a way
  to establish a conversation…»
  «Ok, I will fake a smile,
  but I wouldn’t want to seduce him…»
  «Out of question
  buying her a drink!»

  «Then, do you like driving?
  Or do you do it so you can feed yourself?»
  «What about you: this scar on your forehead,
  is it from you last surgery?»
  «You’re a vampire!
  How could I’ve chosen you?»
  «Come on, madam, come on!
  Write a letter of complaint!»

  «Of course I’m going to write it,
  this dating agency must be destroyed!»
  «You see, I have no objection about that,
  these people at the agency are complete assholes!»
  «It needs to be well writen
  and sent right away!»
  «If we both sign it,
  it will be the end for them…»

  They meet and start writing:
  the first day they write two lines, let’s keep with it…
  The third day they post it,
  but they forget the stamp,how silly!
  Then, obviously, they have to start all over…

  They meet and start writing:
  the first day they write a single line, let’s keep with it…
  The fourth day they post it,
  but they forget to write the address, what a bad idea…
  Then, obviously, they have to start all over…

  They meet and start writing:
  the first day they write… nothing! let’s keep with it…
  The fifth day they go to post it,
  but, in front of the post station, Viviane hesitates…
  Then Robert says: «Do you want to marry me?»

  Honeymoon: Dominican Republic.
  He sat on a cooler, she on a queen’s chair.
  Caviar and Pastís, bocce and bingo.
  Well, love is still beautiful,
  even when it arrives a bit late.

  Disc: 
  Anna Roig i L'ombre de ton chien