Comparteix-ho:

  Tocar fusta i menjar ferro

  Ahir era el dia en què es suspenen les coses
  i avui em cau tot de les mans.
  I és que és la primavera que m’ho tira tot per terra.
  I és que és aquest bon temps, que em fa grinyolar les dents.

  I ara em penso limitar a tocar fusta i menjar ferro.
  I ara em penso limitar a poc més que respirar.

  Perquè, cada cop que tu i jo estem junts,
  moren tres formigues al pati d’una escola.
  Perquè, cada cop que jo penso en tu,
  algú s’empassa  quatre litres de vinagre amb un embut.

  La la la la la la
  Jo que havia après a viure sense tu...
  La la la la la la
  Amb aquella pau de quan  ja ho dones per perdut...

   

  TRADUCCIONS – TRADUCTIONS – TRADUCCIONES - TRANSLATIONS

   

  - - - - - - FRANÇAIS - - - - - -

   

  TOCAR FUSTA I MENJAR FERRO

  Hier c’était la journée où tout s’annule
  Et aujourd’hui tout me tombe des mains.
  C’est le printemps qui me jette tout par terre.
  C’est ce bon temps, qui me fait grincer des dents.

  Maintenant j’ai l’intention de me limiter à toucher du bois et manger du fer.
  Maintenant j’ai l’intention de me limiter à pas beaucoup plus que respirer.

  Parce-que chaque fois que toi et moi on est ensemble,
  Trois fourmis meurent dans la cour d’une école.
  Parce-que chaque fois que je pense à toi,
  Quelqu’un avale quatre litres de vinaigre avec un entonnoir.

  La la la la la la
  Moi qui avais appris à vivre sans toi…
  La la la la la la
  Avec cette paix de quand tu donne tout par perdu…

   

  - - - - - - ESPAÑOL - - - - - -

   

  TOCAR FUSTA I MENJAR FERRO

  Ayer era el día en que se suspendían las cosas
  Y hoy me cae todo de las manos.
  Y es que es la primavera que me lo tira todo por tierra.
  Y es que es este buen tiempo, que me hace chirriar los dientes

  Y ahora pienso limitarme a tocar madera y comer hierro.
  Y ahora pienso limitarme a poco más que respirar.

  Porque cada vez que tu y yo estamos juntos,
  Mueren tres hormigas en el patio de una escuela.
  Porque cada vez que pienso en ti,
  Alguien se traga cuatro litros de vinagre con un embudo.

  La la la la la la
  Yo que había aprendido a vivir sin ti...
  La la la la la la
  Con aquella paz de cuando ya lo das todo por perdido...

   

  - - - - - - ENGLISH - - - - - -

   

  TOCAR FUSTA I MENJAR FERRO

  Yesterday was the day when everything gets cancelled
  and today everything scapes from my hands.
  That's springtime, throwing everything on the ground.
  That is this good weather, that makes my teeth squeak.

  And from now on I will just knock on wood and eat iron,
  and from now on I 'll only bother to breath.

  Because everytime we’re together
  three ants die on a school’s playground.
  Because everytime I think of you
  someone swallows four liters of vinegar through a funnel.

  La la la la la la
  Just when I thought I had learned to live without you...
  La la la la la la
  With that peace when you given up for lost…

  Disc: 
  Un pas i neu i un pas